Lekplats Vildgåsvägen 21 avspärrad

Förvaltningen spärrar av lekplats bakom Vildgåsvägen 21 då länkar i nät har gått sönder.
Under tiden lekplatsen är avstängd/avspärrad är det inte tillåtet att nyttja den.
/Styrelsen