För Mäklare

För mäklare och spekulanter

Sidan är senast uppdaterad: 2024-06-04

Informationen på denna sida är specifikt framtagen för dig som är mäklare eller spekulant av bostadsrätt på Brf Klosters Fälad. Använd gärna hela eller delar av informationen i mäklarannonserna. Informationen uppdateras löpande när förändringar sker.

Kontaktuppgifter

Överlåtelse av bostadsrätten
HSB Skåne administrerar överlåtelserna åt brf Klosters Fälad och styrelsen har möjlighet att godkänna nya medlemmar när avtalet och information om köpare har laddats upp i Mitt HSB.

För handläggning av en överlåtelse i Brf Klosters Fälad laddar du upp förmedlingsuppdraget i Mitt HSB, ditt verktyg för digitala överlåtelser hos HSB. Det ger dig tillgång till ekonomisk information om överlåtelseobjektet. Här fyller du sedan i uppgifter om köpare varefter uppgifterna skickas vidare i Mitt HSB till föreningens förtroendevalda för godkännande av medlemskap i föreningen. Om föreningens förtroendevalda behöver mer information om köparen kan de begära in kompletterande uppgifter. När överlåtelsen är godkänd ligger den och väntar på tillträdesdagen då den skrivs ner till HSBs register. Avier makuleras på säljare och nya skapas och skickas ut till köpare.

Om du eller din mäklarfirma inte redan har ett konto i Mitt HSB tar du kontakt med HSB Skånes servicecenter
På telefon: 046-210 84 00
E-postadress: info-skane@hsb.se
Telefontider: mån-tors 8.00-16.30, fre 8.00-16.00, lunchstängt alla dagar 12.00-13.00

 

Vid överlåtelse utan mäklare
Skicka in avtalet eller överlåtelsehandlingarna till HSB Skåne på kundtjanst-skane@hsb.se eller Box 1712, 221 01 Lund. Härifrån sköter HSB Skåne hela hanteringen. När överlåtelsen skrivs ner till HSBs register på tillträdesdagen makuleras avierna på överlåtare och nya skapas och skickas ut till mottagande part.

 

Föreningsinformation

Brf Klosters Fälad är Lunds grönaste förening där husen är placerade i parkliknande omgivningar. Föreningen ligger strategiskt placerad på väster med korta cykelavstånd till både Lunds centrum och regionens stora köpcentrum. Service så som affärer, restauranger, vårdcentral, dagis och skolor finns på gångavstånd. Förutom närheten till stadens alla bekvämligheter, så är naturen tätt inpå knuten vilket gör denna förening unik.

Föreningen består av 412 lägenheter, sex hyreslägenheter och ett tiotal lokaler fördelade på 24 huskroppar. Till föreningen hör även ett antal näringsfastigheter innehållande bl a en restaurang och en livsmedelsbutik som tillsammans utgör föreningens egna centrum.

Här finns alltid något att göra. Återkommande kulturella medlemsaktiviteter i form av musik och föreläsningar samlar äldre såväl som unga. Läs mer under fliken Kultur och fritid.

Ekonomin är mycket stabil och solid med låg belåningsgrad vilket borgar för stabila avgifter. Föreningen har fått betyget A+ från allabrf.se. Husen och utemiljön är välskötta och underhålls kontinuerligt.

Med de senaste årens förtätningar av Lunds västra delar har Brf Klosters Fälad fått ett fantastiskt läge med nya bostadsområden, närhet till Nova Lund, Friskis och Svettis m m samtidigt som de stora grönområdena kvarstår. Under de kommande tio åren kommer förtätningarna att fortsätta, vilket förväntas höja marknadsvärdet på våra bostadsrätter.

Film om föreningen

Inför vårt 50 års jubileum 2015 producerade föreningen en film om hur det är att bo på Brf Klosters Fälad.

Se filmen om Brf Klosters Fälad från 2015

 

Avgiften

Årsavgiften och bränsleavgiften höjs 1 januari 2024 med 5%. Bränsleavgiften återspeglar uppvärmnings- samt värmekostnader.
Eventuella avgiftsförändringar kontrolleras och avgörs runt december för varje år.

avgiften ingår värme, vatten, kabel-TV (grundutbud) och bostadsrättstillägg (Länsförsäkringar). Obligatoriska tillägg tillkommer om 99 kr/månad för bredband och en fast elavgift om 100 kr/månad. Föreningen har gemensamt elavtal, medlemmen debiteras kvartalsvis utefter faktisk förbrukning. I vissa av tvåorna är förrådet placerat inuti lägenheten och då har en del valt att bygga om förrådet till ett extra rum, vilket medför att just dessa lägenheter inte har ett separat källarförråd som ingår i avgiften.

Föreningen tillhandahåller en hög grad av service till sina medlemmar med uppgifter som normalt brukar ligga på lägenhetsinnehavarens ansvar. Det är även möjligt att köpa till extra service från förvaltningen till självkostnadspris.

Vid större renoveringar kan förvaltningen utan kostnad hjälpa till så allt blir korrekt utfört.

Vid köp av orenoverad lägenhet där köparen avser renovera, så måste förvaltaren kontaktas innan renovering påbörjas. Föreningen står även för vissa kostnader av renoveringen.  Läs mer om renoveringar och uppskattade kostnader.

Namnbyte/Porttelefon

Anmäl till den tekniska förvaltningen HSB (046-210 85 00) för namnbyte vid porten och byta telefonnummer för porttelefonen.

Tilläggstjänster

Boendeparkering
Pris: 250 kr/mån. Parkeringsplatser finns längs Vildgåsvägen, Gässlingavägen och Doppingvägen och beställs av Securitas. Telefonnummer till Securitas: 010 – 470 10 00 helgfria tisdagar klockan 9-11 och 13-15.
Parkeringsplatser med 11 kw laddningsstolpar för elbilar till en kostnad på 350 kr/månad. Laddstolpskort bokas av E-ways.

Extra förråd
Om det förråd som ingår i avgiften inte räcker, så finns det i mån av tillgänglighet extra förråd att hyra i det hus man bor. Priserna är baserade på förrådets storlek. <2 kvm = 75 kr, 2-5 kvm =100 kr, >5 = 125 kr och bokas via den ekonomiska förvaltaren HSB.

Bredband
Föreningen installerade fibernät i alla lägenheter 2018 och internetleverantör är Halebop. Hastigheten är 1000Mbit/1000Mbit och kostnaden är 99 kr/mån. Det beslutades på stämman 2020 att bredband skall vara obligatoriskt och betalas via månadsavgiften, denna förändring infördes under oktober 2020.

Extra TV-utbud
Är du inte nöjd med grundutbudet, kan Comhem kan erbjuda det mesta inom tv. För priser se Comhems hemsida.

Extra service
Kostnad debiteras per påbörjad timme. Extra service kan köpas av förvaltningen till självkostnadspris för uppgifter som egentligen ligger på lägenhetsinnehavarens ansvar. Tex rensning av golvbrunn, uppsättning av hyllor, uppsättning av tavlor, byte av glödlampor, etc. Kontakta förvaltarna för att få mer infromation

Föreningens ekonomi

Brf Klosters Fälads ekonomi är mycket stabil och solid. Föreningen har betyget A+ från allabrf.se.

Allmänna nyckeltal
Antal lägenheter 412
Antal näringsfastigheter 2
Medelyta/lägenhet 80 m2
Anskaffningsvärde/m2 2 206 kr

 

Nyckeltal 2020 Genomsnitt i Lund Procent bättre än snittet Betyg
Föreningslån/kvm 4.350  kr 4.600 kr 106 % A+
Avgift/kvm 573 kr 692 kr 121 % A+
Drift- och underhållskostnader/kvm 436 kr 540 kr 124 % A+
Räntekostnader/kvm 43 kr 140 kr 326 % A+

Tabellen visar att föreningen är bättre än genomsnittsföreningen i Lund på alla plan.

Årsredovisning

De senaste årsredovisningarna hittar du här.

Avskrivningspolicy

Föreningens avskrivningspolicy är linjär.

Renoveringar

Vid köp av ej renoverad lägenhet där köparen avser renovera så måste förvaltaren kontaktas innan renovering påbörjas. Föreningen står även för vissa kostnader av renoveringen. Läs mer om renoveringar och uppskattade kostnader.

Vare sig styrelsen eller förvaltare har intyg eller dokumentation från de auktoriserade hantverkarna medlemmar anlitat vid sina renoveringar. Dessa dokument bör tillhöra lägenheten och skall tillfalla nästkommande innehavare.

Egen skötsel av markbit

Man kan oavsett våningsplan ta hand om skötseln av en markbit. Finns avtal om egen skötsel av markbit knutet till lägenheten, så upphör detta avtal i samband med överlåtelsen. Säljaren måste informera spekulanterna att nästa lägenhetsinnehavare är tvungen att begära skriftligt tillstånd om det finns önskemål att överta egen skötsel.  Läs mer om regler för egen skötsel av markbit.

Planerade reparationer

Föreningen underhåller fastigheter och grönytor enligt underhållsplan samt mindre underhållsarbete av fastigheter och inventarier.

Stambyte/Relining

Är under kontroll. Beslut för eventuellt stambyte eller relining kommer att presenteras för årsstämman 2026/2027.
Stammarna filmas och dokumenteras löpande. Vid de få tillfällen ett rör gått sönder, så tillämpas relining. Under 2021/2022 planerades, enligt underhållsplan, filmning av stammarna och detta rabete kommer att fortgå.

 

Utförda arbeten på fastigheten

2023 – 2024 Brandvarnare monterade i alla källargångar och tvättstugor
2023 – Nya och uppdaterade områdeskartor monterade
2023 – Övernattningslägenheten uppfräschad
2023 – Montering av extra kraftiga låsskydd samt genomslagsskydd på samtliga cykelhus
2023 – Byte av större delen av belysning inomhus och utomhus till energisnålare alternativ
2023 – Nya parkeringsskyltar, vägmarkeringar för parkeringar i området samt avtal med Securitas och E-ways för parkeringar
2023 – Genomgång av värmecentraler
2023 – Ventilationsarbete utfört hos Coop
2023 – Informationsramar har monterats vid tvättstugor, cykelhus och källare
2023 – Alla lekplatser besiktigade och lagade vid behov
2023 – Miljöstationer har fått uppdaterade informationsmärken

2022 – OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)

2021 – Byte torktumlare T5190
2021 – Byte tvättmaskin W365H
2021 – Byte tvättmaskin W365H
2021 – Putslagning samt målning av sockel (10%)
2021 – Lekplatser är renoverade/förnyade
2021 – Styrelse-/förvaltarrum renoverad
2021 – Entréportar slipade och lackade
2021 – Underhållsspolning
2021 – Lokal (Frisör) renoverad

2020 – Byte tvättmaskin W365H
2020 – Byte tvättmaskin W365H
2020 – Lagning av äldre genomförningar vid kulvert
2020 – OVK (Obligatorisk ventilationskontroll)
2020 – Underhåll av samtliga ytterdörrar påbörjats
2020 – Installation av brandvarnare och nödbelysning i samtliga källare, påbörjats
2020 – Tvåårs trädvårdsplan är framtagen
2020 – Nyplantering och komplettering av växtlighet på utsatta områden
2020 – Besiktning av samtliga lekplatser, enligt underhållsplan. Upprustning planerad till 2021

2019 – Digital in- och utpassage i varje port med telefonuppringning till varje lägenhet.
2019 – Digitala fastighetsboxar.
2019 – Digital tvättbokning.

2018 – Nytt bredbandsnät med fiber in till varje lägenhet. 1000Mbit/1000Mbit.
2018 – Utbyggda och inglasade balkonger. Alla marklägenheter får uterum.

2017 – Hösten 2017 påbörjas ett mark och balkongprojekt.
2017 – Radonmätning i 20 % av fastighetsbeståndet mäts på uppdrag av myndighet.
2017 – Laddstolpar till elbilar. 11kw samt 22kw där man kan ladda till självkostnadspris.

2016 – Övernattningslägenhet färdigställs och tar i bruk.
2016 – Parkeringsytorna har breddats och förbättrats. Arbetet fortsätter under 2017.
2016 – Förbättring av uteplatser, utemiljö samt lekplatser har förbättrats under 2016. Arbetet fortsätter 2017.
2016 – Entrébelysning och utebelysningen i området och parken har förbättrats
2016 – Diverse förbättring av källargångarna i husen.

2015 – Uppförande av nya cykelhus för att förbättra tillgängligheten till cyklarna. Ingen påverkan på avgiften.
2015 – Renovering av gemensamhetslokalen Holken. Ingen påverkan på avgiften.
2015 – Ombyggnad samt återställning av entréerna till Doppingvägen 2 efter dräneringsförbättring. Ingen påverkan på avgiften.
2015 – Nya uteplatser samt nya utemöbler. Ingen påverkan på avgiften.

2014 – Slutfört takpappsbyte på samtliga hus vilket påbörjades under 2012. Ingen påverkan på avgiften.
2014 – Förstärkning av utebelysning. Ingen påverkan på avgiften.
2014 – Asbestsanering, golvbrunnsbyte samt säkert vatten i badrum som ska genomgå renovering. Ingen påverkan på avgiften.

2013 – Montering av brytskydd på samtliga källardörrar, källarfönster samt lägenheter på markplan. Ingen påverkan på avgiften.
2013 – Renovering av kiosken. Ombyggnad till två lokaler för kiosk samt frisörsalong. Ingen påverkan på avgiften.

2011 – Ombyggnad av värmesystemet med införande av frånluftsåtervinning. Ingen påverkan på avgiften.
2011 – Miljöstationer för sopsortering och återvinning. Behållarna är placerade under mark.  Ingen påverkan på avgiften.

2008 – Asbestsanering, golvbrunnsbyte samt säkert vatten i badrum som ska genomgå renovering. Ingen påverkan på avgiften.
2008 – Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna. Ingen påverkan på avgiften.

2007 – Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna. Ingen påverkan på avgiften.
2007 – Asbestsanering, golvbrunnsbyte samt säkert vatten i badrum som ska genomgå renovering. Ingen påverkan på avgiften.

2006 – Asbestsanering, golvbrunnsbyte samt säkert vatten i badrum som ska genomgå renovering. Ingen påverkan på avgiften.
2006 – Renovering av fasader. Ingen påverkan på avgiften.
2006 – Byggnation av Aptitens uteservering. Ingen påverkan på avgiften.
2006 – Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna. Ingen påverkan på avgiften.

2005 – Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna. Ingen påverkan på avgiften.
2005 – Renovering av Aptiten och kiosken. Ingen påverkan på avgiften.

2004 – Renovering av samtliga tvättstugor.

2002 – Byggnation av garage till förvaltningen.

2001 – Renovering av ventilationen. Nya takfläktar införskaffades.
2001 – Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna.

1996 – Utbyte av alla lägenhetsdörrar till Daloc säkerhetsdörr.

1993 – Renovering av fasader

 

Hur föreningen administrerar överlåtelser

När en lägenhet har blivit såld och mäklaren har skickat in överlåtelsehandlingarna till vår ekonomiska förvaltning, så kommer följande process att ske.

1. Vår ekonomiska förvaltning kompletterar de inkomna överlåtelsehandlingarna för att styrelsen skall ha ett komplett beslutsunderlag inför beslut om medlemskap i föreningen. Bland annat tas en kreditupplysning på köparen. Saknar köparen tillräckligt med inkomst för att kunna betala årsavgiften, så blir köparen kontaktad av förvaltningen för att komplettera underlaget. Exempel på komplettering kan vara anställningsavtal, saldo på bankkonto etc.

2. Beslutsunderlaget går vidare till styrelsens som samanträder månatligen där beslut om godkännande av medlem samt utträde ur föreningen för säljaren tas.

 

Snabbfakta

 

Namn Beskrivning
Säkerhetsdörr Ja. Alla lägenheter är utrustade med Daloc säkerhetsdörr.
Porttelefon Ja. Meddela den tekniska förvaltaren ditt telefonnummer (kan vara både fastnummer och mobiltelefonnummer) för att använda din porttelefon.
Tvättstugor Tvättstugorna med biutrymmen renoverades år 2003 och är i gott skick. I föreningen finns även tillgång till grovtvättstuga för mattor osv.
Brottslighet Föreningen och kringområden är mycket lugna och har låg brottslighet och låg skadegörelse.
Bredband Ja. 1000Mbit/1000Mbit via föreningens egna fibernät. Kostar 99 kr/mån.
Telefon Ja. Uttag för fast telefon finns i alla lägenheter.
Kabel-TV ComHems digitala grundutbud ingår i avgiften.
Garage Nej.
Parkering Ja. Kösystem till parkeringsplatser. Sköts av Securitas.
Parkering elbil Ja. Kösystem till parkeringsplatser. Sköts av E-Ways.
Gästparkering Avgiftsbelagd gästparkering finns. Sköts av Securitas.
Övernattningslägenhet Ja. Möblerad övernattningslägenhet på ca 20 m², kostar 300 kr per dygn
Balkong Alla lägenheter har balkong utom de på bottenvåningen som har uteplats.
Källarförråd Nästan alla lägenheter har källarförråd som ingår i avgiften.
I vissa av tvåorna är förrådet placerat inuti lägenheten och då har en del valt att bygga om förrådet till ett extra rum, vilket medför att just dessa lägenheter inte har ett separat källarförråd som ingår i avgiften.
Värme Fastigheternas inomhustemperatur är något över snittet.
Trädgård Föreningen har en en stor tomtarea och stora planteringsytor.
Avfallshantering Miljöstationer för sopsortering av återvinning installerades år 2011. Avfallet lagras i container under jord.
Cykelkällare Ja. Två i varje hus. Nya cykelhus uppförda under 2015.
Rekreation Boulebanor, Basketplan, Pulkabacke, Lekplatser, Grillplatser.
Föreningslokal Ja. Går att låna avgiftsfritt som medlem, främst för barnkalas och lugna aktiviteter. Lokalen har sittplatser för 50 personer och är utrustad med porslin etc för 40 personer.
Aktiviteter Fester, middagar, föreläsningar samt studiecirklar anordnas av föreningen.