Nattvandring, säkerhet och information till alla på Brf. Klosters Fälad

På grund av en känsla av ökad otrygghet i området, delvis kopplat till händelser vid Fågelskolan och idrottsplatsen i närheten, har jag och några grannar i vår bostadsrättsförening diskuterat att engagera oss i någon slags kvällsvandring eller liknande tillsammans med lokala föreningen Värpinge IF.

Vi är en Brf med över 400 hushåll och jag kan tänka mig att det finns ett ganska stort intresse hos föreningsmedlemmar att engagera sig. Viktigt att notera att ett flertal medlemmar har intresse i att utföra denna funktion och gör detta helt utan involvering av vare sig föreningens styrelse eller förvaltare.

Lunds Kommuns Kultur- och fritidsförvaltning har tänkt att vårens vandringar skall fokuseras på och vid området Väster. Det allra bästa är dock när personer med anknytning till området vandrar på platsen. Verksamheten i sig kallas för “Trygga vuxna” och bedrivs i samarbete med organisationen www.nattvandring.nu

Arbetet sker i nära samverkan med kommunens fältgrupp som finns i tjänst parallellt med alla föreningars arbetspass för handledning och praktiskt stöd.

Om uppdraget
Uppdraget består av att efter genomgången grundutbildning finnas på plats på Väster under fredag och lördagskvällar för att öka tryggheten för unga som rör sig ute. Passen är förlagda mellan klockan 20.00 och 00.00.

Grundutbildning
För att på bästa sätt skapa bra förutsättningar för uppdraget är det obligatoriskt att alla som ska delta i vandringen från föreningen genomgår grundutbildning. På grundutbildningen träffas representanter från kultur- och fritidsförvaltningens ungdomsverksamhet/fältgrupp, nattvandring.nu samt socialtjänst och polis.
I grundutbildningen ingår: Praktiska frågor, alkohol och drogsituation i Lund, förväntningar på er som ska vandra & säkerhet.

Båda utbildningarna hålls på Klostergårdens mötesplats, Nordanvägen 11 B
Anmälan för 26 februari på https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_tcWOVHcdk2VKwfaZEJpJnT0kvrJZkJAhbeWJi9fmJ5UNVFRMVhLOEE0SUJETUpYUlVYSlJBUkQySC4u
Anmälan för 18 mars på: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_tcWOVHcdk2VKwfaZEJpJnT0kvrJZkJAhbeWJi9fmJ5URVFOOTZQWlo3SVlVUTMxVTBGTlZPUVk4VS4u

Om du är intresserad och/eller har frågor, vänligen SMS-a eller ring ring Zeljko Santrac, Vildgåsv. 23 på nummer 0708825921.

Med vänlig hälsning
Zeljko Santrac