Grävning & lagning av brunnar/rör på Tordmulevägen 4 och Gässlingavägen 5 sker vecka 6.

Grävning och lagning av brunnar/rör på Tordmulevägen 4 och Gässlingavägen 5 kommer att utföras av Markkompaniet Syd AB.

Arbetet påbörjas måndag 2024-02-05 alternativt tisdag 2024-02-06 och tar 2 – 3 arbetsdagar att slutföra.

/Styrelsen