Altaner med mera

Altaner samt egen skötsel av markbit

Gemensamt för både egen skötsel av markbit och egen altan, är att man:

  • inte få plantera så höga buskar att det utgör en olägenhet för grannarna.
  • inte får plantera träd, buskar eller växter så att de kan skada huset.

Altaner

Vid överlåtelse av lägenhet upphör tidigare avtal om utvidgad altan, om sådant avtal finns.

Säljaren måste informera spekulanterna att nästa lägenhetsinnehavare är tvungen att begära skriftligt tillstånd om det finns önskemål att behålla altanen i det utvidgade skicket. Tillstånd till djupare altan än 2,5 m kommer inte att ges, ej heller till längre altan än lägenheten innanför. Det är viktigt att spekulanterna vet detta redan på budgivningsstadiet.

Om köparen inte vill överta altanen i dess utvidgade skick eller inte beviljas lika stor altan som säljaren haft, är det säljarens ansvar att återställa altanen till ursprunglig storlek.

Egen skötsel av markbit

Bostadsrättsinnehavare kan ansöka skriftligt om att få skötselansvar för en mindre markbit på föreningens område.

Blankett finns nedan och på förvaltningskontoret Doppingvägen 10C. Ifylld ansökan lämnas till förvaltningen och sedan avgör representanter för styrelsen och förvaltningen ärendet.

Det kommer endast att ges tillstånd att ta över skötsel av hel rabatt, inte del av rabatt. Om den övertagna rabatten delvis består av ett sammanhängande täcke av vintergröna buskar eller av en sammanhängande formklippt häck, ska dock föreningens trädgårdsentreprenör klippa detta.

Den boende som inte längre vill ha kvar eget skötselansvar för sin lilla markbit anmäler detta till förvaltningen. Här räcker det med muntlig uppsägning.

Vid överlåtelse av lägenhet upphör tidigare avtal om egen skötsel. Den som säljer en lägenhet med egen skötsel av en markbit måste informera köparen att denne är tvungen att begära skriftligt tillstånd om det finns önskemål att fortsätta sköta markbiten.

Här finner du Blankett för egen skötsel