Renovering av lägenhet

Allmänt

Vid renovering av lägenhet behöver förvaltningen kontaktas om renoveringen innefattar badrum, kök, de 4:or som har kvar originalkaklet i sitt grovkök/tvättrum eller omfattande förändring av lägenheten. Vid omfattande förändring av lägenheten behövs även styrelsens skriftliga godkännande. Tänk på att vara ute i god tid. En ansökan till styrelsen sker med blankett och dina bilagor via förvaltarna och det kan ta ett tag innan styrelsen hinner ta ett beslut. Här hittar du vilka datum styrelsen har möten.
Ett bra tips är att inte boka hantverkare innan du är helt säker på att din ansökan är godkänd.
Nuvarande förvaltning, lägga felanmälan: https://www.hsb.se/skane/felanmalan/
Telefonnummer att kontakta tekniska förvaltningen eller lägga felanmälan: 046-210 85 00
Det är mycket viktigt att förvaltningen kontaktas då det finns asbest i originalbadrummen, originalköken samt de 4:or som har kvar originalkaklet i sitt grovkök/tvättrum. Asbesten finns i den fogmassa som användes när man kaklade på 1960-talet och är mycket farlig att andas in. Det finns inga hälsorisker med att vistas i och använda ett originalbadrum, originalkök eller de 4:or som har kvar originalkaklet i sitt grovkök/tvättrum utan det är först när man bryter loss kaklet som asbesten dammar upp och blir farlig.
Med bakgrund av detta, så står föreningen för saneringskostnaden i samband med köks-, badrum- grovkök/tvättrumsrenovering för att asbesten ska tas om hand av certifierade specialister på ett fackmannamässigt sätt. Om du har en originalbrunn står föreningen även för kostnaden för montering av ny golvbrunn samt ny anslutning för tappvatten (säkert vatten) i samband med detta.

OBS! Om en rivning av originalkök, originalbadrum eller grovkök/tvättrum påbörjas utan att förvaltningen kontaktas, så kan asbesten spridas till dina grannar genom ventilationen och du blir betalningsskyldig för sanering inte bara hos dig själv utan även hos dina grannar.

Tänk också på att behålla alla intyg från de auktoriserade hantverkarna ni anlitat.
Dessa dokument bör tillhöra lägenheten och skall tillfalla nästkommande innehavare.

 

Tidpunkter då det ska vara renoveringsfritt

Större renoveringar låter mycket. Ljudet rör sig genom byggnaden och når inte bara dina närmaste grannar utan kan även höras flera trappuppgångar bort. Därför är det inte tillåtet att renovera hur som helst under storhelger, semestertider etc då dina grannar är lediga och önskar lugn. Tänk därför på att kontakta förvaltningen innan en större renovering planeras in, så de störande momenten sker innan storhelger etc. Tänk också på att informera dina grannar i fastigheten renoveringarna skall utföras i med datum och tidplan för arbetet.

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av grannarna. Alla är skyldiga att visa hänsyn och välvilja för att alla ska kunna trivas. Använd därför sunt förnuft och att tala med dina grannar.

Renoveringar som kan vara störande för grannarna, sker lämpligast vardagar kl 08.00-20.00 och kl 10.00-17.00 på helger.
Det är inte tillåtet att renovera under juli månad eller under jul- och nyårshelgen, mellandagar inräknade.

Försök också att undvika renovering under större helger.

Ordinarie tider för tystnad gäller för enklare arbeten

Enklare renovering som inte medför oljud såsom tapetsering, spackling eller ommålning går förstås alltid bra och här gäller våra ordinarie tider för tystnad som är från kl 22.00-07.00.

Läs mer om tider och ordningsregler här

Renovering av Kök

Tänk på följande vid renovering av kök.

1. Kontakta förvaltningen innan renoveringen påbörjas. De hjälper dig utan kostnad med alla detaljer samt samordning mellan entreprenörerna för de delar som bekostas av föreningen.

2. Om det är ett originalkök, så skall kakel tas bort av certifierad specialist pga asbest. Föreningen anlitar specialist och står för denna kostnad. Totalt värde för sanering av asbest i köket uppskattas till 10.000 kr. Denna kostnad står föreningen för så det blir korrekt utfört.

3. Passa på att renovera elen genom att jorda samtliga uttag samt installera jordfelsbrytare (ett krav). Allt elarbete måste utföras av behörig elektriker. Originalköken har endast 230 V indraget. Det går att få 3-fas indraget av behörig elektriker vilket är att rekommendera när man ändå renoverar.
Tänk på att sätta egna säkringar till respektive vitvara, så inte tex diskmaskinen stannar när kaffekokaren startar. Planera därför tillsammans med elektrikern innan renoveringen startar.

4. Spiskåpa som ansluts till ventilationen måste vara passiv utan fläkt samt justeras in av förvaltningen för att inte förstöra luftflödet för övriga lägenheter som är anslutna till ventilationen. Kontakta därför förvaltningen innan val av spiskåpa så hjälper de dig.
Man kan även använda sig av en vanlig kolfilterfläkt (tex från IKEA), men då får den inte anslutas till ventilationen.

5. Ventilationen får inte täckas eller sättas igen. Kontakta förvaltningen för råd gällande ventilationen.

6. Köp en blandare av känt märke som tex FM Mattsson för att försäkra dig om att reservdelar finns att tillgå även efter 10 år.

7. Inkoppling av vatten och avlopp skall göras av behörig rörmokare.

Renovering av badrum

Tänk på följande vid renovering av badrum.

1. Kontakta förvaltningen innan renoveringen påbörjas. De hjälper dig utan kostnad med alla detaljer samt samordning mellan entreprenörerna för de delar som bekostas av föreningen.

2. Om det är ett originalbadrum, så skall kakel tas bort av certifierad specialist pga asbest. Föreningen anlitar egen specialist och står för denna kostnad.

3. Om du har en originalbrunn står föreningen för kostnaden för montering av ny golvbrunn samt ny anslutning för tappvatten (säkert vatten) i samband med detta. Brunnen kan också flyttas mot en tilläggskostnad.  Totalt värde för sanering av asbest, byte av golvbrunn samt avlämningspunkt för tappvatten uppskattas till 40.000 kr – 60.000 kr. Denna kostnad står föreningen för så det blir korrekt utfört.

4. Allt övrigt så som tätskikt, kakel och klinker etc bekostas av lägenhetsinnehavaren. Föreningen kräver att en hantverkare med våtrumsbehörighet anlitas av lägenhetsinnehavaren. Gör inte detta själv. Föreningen besiktigar, samlar in och dokumenterar att arbetet är korrekt utfört och att hantverkaren har rätt behörigheter. Detta har betydelse för ansvarsfördelningen om en fuktskada senare skulle inträffa.

5. Passa på att renovera elen genom att jorda samtliga uttag samt installera jordfelsbrytare (ett krav).

6. Ventilationen får inte täckas eller sättas igen. Kontakta förvaltningen för råd gällande ventilationen. Är speciellt viktigt att tänka på då man bygger undertak.

7. Elementet kan bytas ut mot en vattenuppvärmd handdukstork. De brukar även finnas med elpatron för att hålla värmen även under sommarhalvåret då elementen är kalla.

8. Köp en blandare av känt märke som tex FM Mattsson för att försäkra dig om att reservdelar finns att tillgå även efter 10 år.

9. Inkoppling av vatten och avlopp skall göras av behörig rörmokare.

10. När badrummet är klart, så skall det besiktigas av förvaltaren, så det uppfyller föreningens krav.

Uppskattade kostnader för vanliga renoveringar

Vid köp av en orenoverad lägenhet, så kan innehavaren budgetera med följande renoveringskostander (2016 års prisnivå). Naturligtvis finns ett spann vid val av dyrare material, vitvaror etc. OBS! Kontakta förvaltningen innan en större renovering genomförs.

Gör det själv = Då merparten av renoveringen görs på egen hand inkl allt material. El, VVS etc måste utföras av behöriga hantverkare. ROT-avrdaget på 30 % är inräknat i kalkylen.

Hantverkare = Hela renoveringen görs av hantverkare inkl målning, montering av utrustning etc. Allt material inräknat.  ROT-avrdaget på 30 % är inräknat i kalkylen.

 

Lägenhetsdel Gör det själv Hantverkare Kommentar
Kök  100.000 kr  160.000 kr Baserat på ett IKEA-kök inkl vitvaror samt kostnader för elektriker och rörmokare. Gör det själv innebär att montering av köksutr, målning etc görs själv.
Föreningen kräver att innehavaren anlitar certifierad hantverkare för inkoppling
av vatten och avlopp samt omdragning av el och installation av jordfelsbrytare.
Badrum  –  100.000 kr Avser normalstort badrum i lägenheterna 1-3 RoK.
Föreningen står för nedrivning av kakel, klinker, sanering av asbest,
golvbrunnsbyte samt ny avlämningspunkt för tappvatten (värde ca 40.000 kr – 60.000 kr).
Övriga delar står innehavaren för. Föreningen kräver att innehavaren anlitar hantverkare med våtrumsbehörighet samt behörig elektriker för elarbeten. Jordfelsbrytare skall installeras. Certifieringarna dokumenteras av föreningen.
Badrum stor
(endast 4 rok)
 –  150.000 kr Se ovan gällande badrum. I fyrorna finns det möjlighet att flytta en vägg för att göra badrummet större vilket denna kalkyl avser.
Gäst-wc
(endast 4 rok)
 60.000 kr Se ovan gällande badrum. Finns endast i fyrorna.
Per rum  10.000 kr  30.000 kr Baserat på nytt parkettgolv och målade alternativt tapetserade väggar.