Temporärt vattenbortfall

Vid 20.45 – tiden idag torsdag var där inget vattnet i kranarna i några av husen i föreningen.
Det verkar dock som det är tillbaka igen. Vissa får brunfärgat vatten medan andra får klart vatten.

Man kan med fördel anmäla sig på VA-syds lista för sms vid driftstörningar.
Länk till den sidan här

Vi vet inte vad som hänt men det är felanmält och undersökning kommer att göras.

Uppdatering 21:20; Styrelsen har kontakt med VA-syds jour som beslutat att skicka ut en bil för att kontrollera vad som kan ha hänt.
Om ditt vatten är brunt, vänligen undvik helt att förtära det då det kan finnas sediment i det.

//Styrelsen