Information om värme / ventilation

Fastigheterna i föreningen har mekanisk ventilation och för att den ska fungera optimalt är det viktigt att den så kallade tilluftsventilen i överkanten av fönstren samt ventilationsdon i badrum och kök inte är helt stängda.
Om du upplever att luft inte kommer in eller att det tjuter från brevlådan beror det troligen på att ventilerna är stängda. En viss mängd luft måste komma in i lägenheten eftersom luften sugs ut via frånluftskanalen.

Man får inte själv reglera injusterade ventilationsdon. Gör man det så kan föreningen behöva göra en ny injustering av don vilket är mycket kostsamt. Kostnaden för att återställa luftflödet kommer därmed att debiteras dig som innehavare.

Läs mer ingående om element/radiatorer här

Om du har problem med din ventilation kontakta HSB:s felanmälan genom att ringa 046-2108500. Tex om ni har kallt i lägenheten. Då får våra fastighetsskötare detta direkt i sin handdator. De kommer då att komma ut och mäta temperaturen i din lägenhet, kontrollera att termostaten fungerar, är fullt öppen och att packboxstiftet ej sitter fast samt att elementet blir varmt.

Förväntad temperatur i lägenheterna är 21 – 22 grader.

Kontaktinformation till förvaltning finns på vår hemsida, här:
https://klostersfalad.se/index.php/kontakt/

//Styrelsen