Brandvarnare monteras i källare

Med början den 14/11 kommer Brandservice syd att börja installera brandvarnare i våra källare.
Information om när det sker i just din fastighet sker via uppsättning av lappar som förvaltningen ordnar med på informationstavlorna .

Om du har frågor angående monteringen av brandvarnare i källarna, kontakta tekniska förvaltningen här

Detta är ett pågående projekt att säkra föreningen enligt SBA (Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Läs mer om SBA här

//Styrelsen