Test av Balkongbelysning

Styrelsen kontrollerar just nu om föreningens medlemmar har problem med belysningen på sin balkong. Det kan hända att något hänt med belysningen efter exempelvis ett strömavbrott.

Vi ber dig därför att testa innan mitten av vecka 40 om belysningen/elen på din balkong fungerar som den ska.
Om belysningen inte fungerar följer här några tips på vad du i första hand kan göra:
– Kontrollera så att inte brytaren/säkringen för just balkongbelysningen har utlösts. Om den gjort det, aktivera brytaren igen/byt propp.
– Prova att bryta huvudströmbrytaren till din lägenhet under en kort tid för att aktivera den igen.
– Kontrollera så att det fungerar.
Om det fortfarande inte fungerar vänligen kontakta styrelsen, senast onsdag 4  oktober via e-post: till_styrelsen@klostersfalad.org
Ange ditt lägenhetsnummer (det som sitter på din dörrkarm), namn och mobilnummer tillsammans med vad problemet är.
Det går också att lämna in en lapp via brevlåda vid kontoret (Doppingvägen 10). Ange lägenhetsnummer (det som sitter på din dörrkarm) namn och mobilnummer tillsammans med vad problemet är.
Tack!
/Styrelsen