Informationsmöte inför årsstämman 2024.

Informationsmöte 2024

Onsdagen 15 maj 18:15-19:30 håller Brf Klosters Fälad ett informationsmöte för föreningens medlemmar i holken.

Under mötet träffas styrelsemedlemmar, valberedningen samt representanter från både den tekniska och ekonomiska förvaltningen.

Inför mötet kan du med fördel i förväg skicka in eventuella frågor till styrelse och förvaltning för att sedan kunna få ett snabbt och korrekt svar, som alla kan ta del av, under mötets gång.

Sänd dina frågor till e-postadress: till_styrelsen@klostersfalad.org

Mötet blir i och i anslutning till föreningslokal Holken (gaveln Vildgåsvägen 25C).

Årsmöte 2024

Föreningens årsmöte kommer att hållas i Fågelskolans matsal, torsdag 30 maj klockan 19:00. Kallelsen sätts som vanligt upp på alla anslagstavlor i våra trapphus senast 2 veckor innan mötet. Informationen kommer även att finnas på vårt intranät (hemsida).