Statusbesiktningar av skyddsrum 27/3 – 5/4

Föreningen kommer att genomföra statusbesiktningar på skyddsrummen.
Arbetet utför av Skyddsrumsspecialisten

Statusbesiktningarna medför inte något oljud eller moment som medlemmarna kommer uppfatta som störande.
Lappar kommer att sättas upp i trapporna.

Kontakta den tekniska förvaltningen om du har frågor angående dessa besiktningar

Skyddsrumsspecialisten utför besiktningar följande datum:
Doppingvägen 6 – onsdag 27/3
Doppingvägen 8 – tisdag 2/4
Doppingvägen 10 A – tisdag 2/4

Gässlingavägen 5 – onsdag 3/4

Tordmulevägen 4B – onsdag  3/4
Tordmulevägen 6B – onsdag 3/4

Vildgåsvägen 5 – onsdag 3/4
Vildgåsvägen 7 – torsdag 4/4
Vildgåsvägen 13 – torsdag 4/4
Vildgåsvägen 15 – torsdag 4/4
Vildgåsvägen 21 – torsdag 4/4
Vildgåsvägen 23 – fredag 5/4
Vildgåsvägen 25B – fredag 5/4

//Styrelsen