Information angående utbetalning av elstöd

Under 2023 ansökte föreningen om elstöd för perioden 1 oktober 2021 – 30 september 2022.
Stödet uppgår till 0,75kr/kWh för förbrukning under hela perioden.

Att betala ut enskilt elstöd till varje medlem skulle innebära så pass stora administrativa kostnader att de hade sänkt ersättningsvärdet som varje medlem skulle få i avdrag på kommande räkningar.
Styrelsen har därmed beslutat att istället betala ut stödet i form av subventioneringar på kommande elförbrukning.

Föreningen kommer därför att under januari till och med juni (6 månader) att sänka kWh-priset med motsvarande 1,5kr/kwh.

//Styrelsen