Containrar för grovsopor och korgar för el-avfall kommer att placeras ut (11 till 17 april 2024)

Beskrivande text

Föreningen hyr 6 st. containrar från Renhållningsverket. Containrarna som är för blandat avfall är 16 m3 stora och täckta. Det kommer även att placeras ut 6 st El-avfallskorgar.
De täckta containrarna är utrustade med lås och de kommer att hållas öppna mellan 10.00 och 20.00 alla vardagar och helgdagar enligt tidplan. Vi är måna om säkerhet och trygghet för alla medlemmar vid hantering, placering och upphämtning av dessa containrar.

Nyhet!
Samtidigt som vi sätter ut kärlen för elektronik så sätter vi också ut en låda för batterier och en låda för lampor/ljuskällor per ställe.

Placeringar
1 st på Doppingvägen.
1 st på Tordmullevägen.
1 st Gässlingavägen.
3 st. på Vildgåsvägen i de tre olika slingorna. (Vildgåsvägen 1-7, Vildgåsvägen 9 – 15, Vildgåsvägen 17 – 23.)

Tidplan
Torsdag 11 april till onsdag 17 april 2024. ( 7 dagar.)

Vad får man slänga i containrarna?
I containrarna för blandat/grovsopor kan man slänga brännbart och icke brännbart.
Exempelvis möbler, barnvagnar, cyklar, cykeldäck, plasthinkar, papp, kartong med mera.
Extra viktigt att poängtera är att man INTE får slänga elektriskt/elektroniskt avfall och farligt avfall som exempel batterier, skrivare, monitorer, datorer, tv-apparater, bildäck med mera i de täckta containrarna.

Sådant som större elektroniska apparater, bildäck och farligt avfall (t.ex. kemikalier, färger, lösningsmedel, växtskyddsmedel) lämnar du på en återvinningscentral – vår närmaste ligger på Traktorvägen 18.

För att kunna erbjuda denna service i framtiden och undvika straffavgifter, så måste avfallet läggas på rätt plats.

//Styrelsen.