Kallt i lägenheten? Felanmälan.

En del medlemmar upplever att de har det kallt i sin lägenhet.

Föreningen har gjort en större renovering av våra värmecentraler under hösten och håller på att justera in dom för att dom ska fungera så effektivt som möjligt. Dock kan det var så att där kan finnas annat som ligger bakom de eventuellt lägre temperaturerna.

Om du upplever det kallare så är det viktigt att rapportera/felanmäla till förvaltarna.

När förvaltningen får in en rapport angående kall lägenhet görs följande:

  • Kollar av undercentral, vilka temperaturer som skickas ut (framledning ) och vilken temperatur som kommer tillbaka (returledning) samt utetemperatur, andra värden och kontroll så att allt fungerar.
  • Temperatur mäts med en kalibrerad mätare. Man mäter varje rum(mitt i rummet ca 1m upp) och värden dokumenteras.
  • Framledning och returledningstemperatur på radiator mäts i varje rum , är dom väldigt låga ska dessa radiatorer eventuellt få ventiler utbytta samt spolas från smuts (detta byte/spolning gör Svanholms rör) och förvaltningen skickar beställning till Svanholms som själva bokar upp med medlem.
  • Kontroll av om termostatventil fungerar samt om stift ej sitter fast , radiatorer luftas om detta behövs.
  • Kontroll av att inte gardiner samt möbler står framför element samt att fönsterbräda inte ligger dikt an fönster, ska vara 1 cm springa och att springventiler är lite öppna ovan fönster. Kollar även drag runt fönster/fönsterdörr.

//Styrelsen