Kommande avgiftsförändringar

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften och bränsleavgiften med 5% från och med 1 januari 2024.

I styrelsens budgetarbete har vi kommits fram till att 5% är den höjning föreningen kan göra för att täcka höjningar på flertalet av föreningens driftkostnader utan att negativt påverka föreningens ekonomi långsiktigt då vi har stora och omfattande underhåll på horisonten. Många av föreningens kostnader ökar fortfarande,  även om det inte är lika kraftigt som under förra året där till exempel inflationen (KPIF) var 6,5% i september. I det är inte räntekostnader inräknade. Även om räntorna har stagnerat så har de tyvärr inte minskat och föreningen har flera lån som ligger som rörliga och ännu fler lån som ska förnyas under 2024. Det är fortfarande styrelsens ambition att avgiftshöjningar i föreningen, i takt med inflationens återgång till Riksbankens mål om 2%, återgår till det samma även om det i det nuvarande ekonomiska klimatet ser ut att vara en avlägsen framtid.

Styrelsen bedömer att ökningen är lägre än vad andra föreningar kommer behöva höja sina avgifter med vid årsskiftet.

För tydlighet så omfattar höjningen månadsavgiften och bränsleavgiften på avin du som medlem får varje månad från HSB.

Avgiftshöjningen omfattar inte parkeringsplatser eller förrådshyror.

//Styrelsen