Varmvattenproblem Doppingvägen 10

En undercentral på Doppingvägen 10, styrskåp (skärm) fungerar inte som det ska gällande varmvatten. Byte av skärm sker så fort reservdelar finns tillgängliga. Detta skulle skett tidigare men då delar ej finns tillgängliga har det ej skett ännu. Då det är styrenheten i skåpet som är sönder kommer INU Styr imorgon fredag och installerar en provisorisk reglering.

De berörda har blivit informerade och information finns i trapphusen Doppingvägen 10.

//Styrelsen.