Extrem brandrisk i Skåne – Brandförbud infört.

Det råder mycket hög och går mot extrem brandrisk över i stort sett hela Skåne. Eldningsförbud är just nu utfärdat i Malmö, Lund, Eslöv, Burlöv och Kävlinge.

Bristen på regn i kombination med stigande temperaturer gör marken fortsatt mycket torr och vinden kan föra gnistor till skog och torrt gräs som sedan kan starta en brand. Det råder eldningsförbud i stora delar av Skåne och fler kan komma att utfärdas.

Håll dig uppdaterad!

Mer information om eldningsförbudet och dess omfattning hittar du hos din kommuns webbplats.

Brandriskprognoser för Räddningstjänsten Syds medlemskommuner (Burlöv, Eslöv, Lund, Kävlinge och Malmö) uppdateras löpande på www.rsyd.se/brandrisk

Ladda ner appen Brandrisk ute som hjälper dig att hålla koll på brandrisken och eventuella eldningsförbud. I appen finns också råd om hur du eldar och grillar säkert.

Vid eldningsförbud
Eldningsförbud innebär generellt att alla former av eldning utomhus är förbjuden. Förbudet kan omfatta aktiviteter som eldning, grillning, matlagning, bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) samt användande av spritbrännare, gasolbrännare, pyroteknik eller så kallade heta arbeten i skog och mark. Förbudet kan även gälla iordningställda grillplatser.

Beslut om eldningsförbud och lokala regler kring förbudet fattas av respektive kommun. Gå till din kommuns webbplats för att läsa mer.

Läs mer om aktuell brandrisk, få säkra tips och länkar till mer information

//Styrelsen