Skyltning och markeringar för parkeringsregler och platser har uppdaterats

Skyltningen för parkeringsregler har uppdaterats och förtydligats de senaste veckorna.

Det är få ändringar men fler förtydliganden.

De ändringar som är värda att nämna är att i slingorna finns det nu utmålade rutor man får stå på i max 15 minuter. Notera att det fortfarande är endast 15 minuter i slingorna på markerade platser, enda förändringen är var man får stå i slingorna. Det är därmed endast tillåtet att stå stoppad/parkerad på markerade platser i slingorna.

Det har också tillkommit utmålade gästparkeringsplatser på Gässlingavägen vid korsningen mot Doppingvägen där det tidigare var busshållplats.
Samma regler för korttidsparkering gäller där som på övriga gästparkeringar i föreningen.

Coop har sänkt antalet parkeringsplatser de hyr av föreningen till 8 stycken.
Det var deras val då de inte upplevde att deras behov var större.

En notis att om någon står parkerad eller stoppad där de inte borde stå, står där för länge, exempelvis i en slinga eller på din parkeringsplats så är det bara att ringa Securitas på nummer som finns på skyltarna överallt vid parkeringarna. Securitas kommer ut omedelbart.

/Styrelsen