Fönsterputs, stortstädning av källare och erbjudande av fönsterputs till dig som medlem.

Storstädning av våra källargångar

Storstädning av våra källargångar kommer att ske mellan 24-28 april. Det är LC Städservice som kommer hit och gör det fint åt oss och städar alla våra källare.
Tänk på att källargångar och gemensamma utrymmen i källarna inte får användas till uppställningsplats eller för förvaring av skräp och möbler då detta utgör brandfara och är i vägen vid en eventuell utrymning.

Fönsterputs trappuppgångar

Vi kommer också att få fönsterputsning av fönster i alla våra trappuppgångar inklusive alla fönster i källardörrar 9 juni. Det är också LC Service som utför detta åt oss.

Fönsterputsning till lägenheter och balkonger

Slutligen har vi fått ett generöst erbjudande till alla medlemmar angående fönsterputsning till lägenheter och balkonger.

Tänk på att man måste vara hemma när arbetet utförs.

Här nedan följer en prislista.
Fönsterputs av enrumslägenhet exklusive balkong: 350kr efter RUTavdrag
Fönsterputs av tvårumslägenhet exklusive balkong: 450kr efter RUTavdrag
Fönsterputs av trerumslägenhet exklusive balkong: 580kr efter RUTavdrag
Fönsterputs av fyrarumslägenhet exklusive balkong: 680kr efter RUTavdrag

Tillägg utav balkong med 4 glas: 150kr efter RUTavdrag
Tillägg utav balkong med 8 glas: 200kr efter RUTavdrag

Fönsterputs av ENBART balkong 4 glas: 350kr efter RUTavdrag
Fönsterputs av ENBART balkong 8 glas: 450kr efter RUTavdrag

OBS!!! I alla priser är det också inkluderat körkostnader/lastning till och från Malmö!

Kontakta LC Service via telefon eller e-post för att boka till din lägenhet.
Telefon: 040-932400
E-post: info@lcservice.se

 

/Styrelsen