Kort beskrivning av föreningens gemensamma elavtal

Det är många som oroas av elpriserna och vi i styrelsen får ofta frågan om vårt gemensamma avtal.
Det finns en mer detaljerad version att läsa här

Kortfattat är det så att det avtal vår förening har är rörligt men även dom rörliga avtalen är idag visstidsbundna.

Det vi avtalar om är det tillägg som elbolagen gör på spotpriser. Föreningen har haft samma typ av avtal en längre tid och när det omförhandlades var medelpriset 40 öre/kwh.

Föreningen har alltså rörligt pris men eftersom tekniken som installerades i samband med införandet av vår gemensamma el inte klarar av att prisjusteras på timbasis så jobbar vi istället med indexjusteringar. Det vill säga att föreningen höjer/sänker priserna med en kort fördröjning för att i slutändan gå jämt ut.

Det tar mycket tid och kraft att räkna ut och hålla reda på när priset förändras så mycket från dag till dag. Så, på sikt måste vi hitta en annan lösning.

Återigen är det viktigt att tänka på att i vårt medlemspris är det inkluderat elnätsavgifter, alla skatter och miljöavgifter. Så det är fel att jämföra det med spotpriset som endast är det som elleverantörerna handlar med.

De 100kr som medlemmarna betalar är alltså en del av abonnemangsavgiften. Skulle du ha eget, privat abonnemang, skulle den avgiften vara cirka 655kr/mån. Det är elnätabonnemangskostnaden för en 20A-huvudsäkring vilket är det dom flesta har i vår förening. Dom flesta elleverantörerna har också en abonnemangskostnad utöver det.

/Styrelsen