Utbetalning av elstöd

Elstödet som utbetalas februari/mars är bara till privata hushåll. Då föreningen är en juridisk person tillhör vi därmed samma grupp som företag. Information om och datum för utbetalning av elstöd till företag är än så länge okänt.
Föreningen kommer alltså inte att få några pengar i februari/mars.

När väl elstöded kommer så är det upp till styrelsen att besluta hur det ska hanteras eftersom pengarna betalas till föreningen.
Det finns alltså inga ytterligare regler kring hur pengarna ska användas utan styrelsen kommer, när det blir aktuellt, besluta vad som blir bäst för föreningen och därmed medlemmarna.

/Styrelsen