Dörrstängare till barnvagnsrum

Montering av dörrstängare på barnvagnsrum i trapphus är klar!

/Styrelsen