Nyare belysning i området, tvättstugor och portar.

Kort information om arbetet med att förnya lampor och armaturer.
– Vi har byggt om lyktstolpar på området och försett dessa med LED (en del av lyktstolparna var redan ombyggda till LED sedan tidigare)
– Vi har byggt om pollare på området och försett dessa med LED (en del av pollarna var redan ombyggda till LED sedan tidigare)
– Vi har byggt om alla lysrörsarmaturer i tvättstugor/torkrum och försett dessa med LED samt rörelsesensorer.
– Vi har installerat nya lysrörsarmaturer med LED innanför resterande entrédörrar på området (en del av lysrörsarmaturerna var redan ersatta med nya LED-armaturer sedan tidigare)

I de lysrör som är utbytta i tvättstugorna finns en 90-sekunders timer som tänds vid rörelse.
Om lamporna släcks under tiden du är där krävs det bara att du rör på dig för att de skall tändas igen. De är tända så länge någon rör sig där. De lampor som inte är lysrör i tvättstugorna får fortfarande tändas och släckas manuellt.

/Styrelsen