Höjning av elavgiften

Styrelsen har beslutat att höja elavgiften till 5kr/kWh inklusive moms från 1 januari 2023 upp från 4kr/kWh.

Den elavgiften föreningen tar ut speglar det elpris på marknaden som föreningen faktiskt betalar och styrelsen kommer att fortsätta att uppdatera avgiften för att reflektera marknadens elpris. Föreningen ligger fortfarande ute med pengar för medlemmarnas elkonsumtion under 2022 när den interna elavgiften var lägre än marknaden och föreningen betalade mellanskillnaden. I samband med nedgång i pris kommer elavgiften att sjunka, dock med en viss fördröjning.

Minskningar i elkonsumtionen i hushållen påverkar föreningens elpris så följ gärna dessa tips för att spara el:

Nytt elpris och några elspartips

Tills vidare följer styrelsen elpriset och fortsätter med arbete att minska föreningens elförbrukning. Alla förslag från medlemmar är välkomna och kan skickas till till_styrelsen@klostersfalad.org

/Styrelsen