Motioner till årsstämman 2023

Du som vill få ett visst ärende behandlat vid ordinarie årsstämma ska, enligt stadgarna, skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en månad efter räkenskapsårets utgång, det vill säga senast den 31 januari 2023.

För att motionerna ska kunna hanteras på ett bra sätt kan man tänka på att ha:
– En (1) motion per fråga
– En tydlig rubrik så man lätt kan se vad den gäller
– En avslutande att-sats så att stämman kan rösta ja eller nej

Om motionen utformas enligt de här punkterna så underlättar det hanteringen av motionerna både inför stämman och på själva stämman.

Motionerna lämnas i brevlådan till förvaltningskontoret på Doppingvägen 10 eller skickas som mail till till_styrelsen@klostersfalad.se

Styrelsen behandlar inkomna motioner och därefter beslutar årsstämman om att anta, förkasta eller bordlägga motionen för närmare utredning.

Ur stadgarna:

§ 25 MOTIONER
Medlem som önskar få visst ärende behandlat vid ordinarie föreningsstämma ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast en (1) månad efter räkenskapsårets utgång.

//Styrelsen