Avgiftshöjning 2023

Styrelsen har beslutat att höja årsavgiften och bränsleavgiften med 9% från och med 1 januari 2023.

I budgetarbetet har vi kommits fram till att 9% är den lägsta höjning föreningen kan göra för att täcka de stora höjningarna på flertalet av förenings driftkostnader och utan att negativt påverka föreningens ekonomi långsiktigt. I nuläget stiger många kostnader kraftigt där till exempel inflationen (KPIF) var 9,3% i oktober och där är inte räntekostnader inräknade. Det är styrelsens ambition att avgiftshöjningar i föreningen, i takt med inflationens återgång till Riksbankens mål om 2%, återgår till det samma.

De största kostnadsökningarna inför 2023 var uppvärmning, el i gemensamma utrymmen och räntekostnader som samtliga ökat signifikant från tidigt 2022.

Styrelsen bedömer att ökningen är i nivå med vad andra föreningar kommer behöva höja sina avgifter med vid årsskiftet.

För tydlighet så omfattar höjningen månadsavgiften och bränsleavgiften på avin du som medlem får varje månad från HSB.

Avgiftshöjningen omfattar inte parkeringsplatser eller förrådshyror.

//Styrelsen