Arbeten med våra värmecentraler och temporär avstängning av varmvatten.

Under augusti och september månad kommer Sanbäckens rör ( www.sandbackens.se ) att genomföra arbeten med våra värmecentraler.
Under arbetets gång kommer dom att stänga av varmvattnet. I samband med det kommer dom att sätta upp information i berörda trappor.

/Styrelsen