Styrelsen är konstituerad och årsmötesprotkoll 2023 finns tillgängligt online.

Av 2023-07-27juli 29th, 2023Nyhetsarkiv

2023 års stämma ägde rum 15 juni vid Fågelskolans matsal.

Röstlängden fastställdes till 48 st. 42 närvarande och 6 st. via fullmakt.
Föreningsstämman valde, enligt valberedningens förslag, följande styrelse för det kommande året:

Ordinarie ledamöter:
Johannes Wigforss, vald ledamot till 2024 (vald vid årsstämma 2022)
Alexanders Lindell, vald ledamot till 2024 (vald vid årsstämma 2022)
Mikael Kristersson, vald ledamot till 2024 (vald vid årsstämma 2022)
Ulf Myllenberg, omval ledamot till 2025
Zeljko Santrac, omval ledamot till 2025
Igor Petersson, omval ledamot till 2025
Eric Lyckegård Finn, nyval ledamot till 2025
Suppleanter:
Josephine Johnsson, omval suppleant till 2024
Cecilia Ahnfelt, omval suppleant till 2024
Molly Nguyen, nyval suppleant till 2024
Sarah Warsi, nyval suppleant 2024 (tackat nej till uppdraget och är därmed inte med i styrelsen)
Gustav Loth, nyval suppleant 2024
Emilia Johnsson, nyval suppleant 2024
Konstituering:
Den nya styrelsen konstituerade sig efter föreningsstämman och fördelade i samband med detta de olika uppdragen. Enligt beslut på föreningsstämman utser styrelsen ordförande inom sig. Styrelsen utsåg Igor Petersson till ordförande och Alexander Lindell till vice ordförande, Mikael Kristersson valdes till styrelsens sekreterare och Zeljko Santrac till studieorganisatör.
Revisorer och revisorssuppleanter:
Ordinarie revisor – Daniel Stureson
Revisorssuppleant – Claes Berne
Auktoriserad revisor: Borevision.
För Borevision, revisor – Camilla Backlund
För Borevision, revisorssuppleant – Carl Fagergren
Valberedning:
Joacim Öhlin och Ronny Book omval ett år.

Klicka här för att komma åt protokollet från årsstämman 2023

//Styrelsen