Nya dekaler/informationslappar på behållare vid miljöstationer

Tisdag 2023-05-15 påbörjas arbetet med att byta ut och ersätta de dekaler som sitter på våra behållare.

Tänk på att om en behållare är full, så sätter man inte det utanför behållaren utan man går till nästa station och lägger det i rätt behållare där.