Skyltuppdatering i området.

Vecka 9 med början på onsdag kommer Securitas att byta och uppdatera skyltarna i området.
Det innebär inga ändringar för parkeringsplatser medlemmar hyr utan det är områdesskyltarna som kommer att bytas.
Antalet platser vid Coop kommer att bli färre. Detta beslutat efter samråd med affärschefen för butiken.
I slingorna kommer parkeringsplatser att målas ut vid en senare tidpunkt.
//Styrelsen