Vad gör jag om min grannes hund skäller?

  1. Prata först med grannen om hunden.
  • Det kan ju vara så att hunden skäller när grannen inte är hemma och inte känner till problemet. Men oavsett om du tror att grannen känner till problemet eller inte så bör du alltid först prata med din granne.
  1. Anmäl till kommunen om hunden ”bara” skäller. Enligt miljöbalken har din kommun också ett tillsynsansvar för så kallade störningar från djur. Men i dessa fall handlar det inte om avsevärd olägenhet utan bara olägenhet, vilket innebär att kraven för att myndigheten ska ingripa är lägre. Bra att veta är dock att kommunernas bedömning för vad som är en olägenhet kan skilja sig åt.
  • Om din grannhund inte far illa men ständigt skäller och därmed orsakar dig olägenhet är det alltså till din kommun, närmare bestämt miljökontoret, du ska vända dig till och göra din anmälan.
  • Kommunen är alltid skyldig att inleda ett tillsynsärende och kontrollera störningen om du har gjort en anmälan.
  • Kommunen börjar alltid med att skicka ut en klagomålsskrivelse till hundägaren så att hen får möjlighet att framföra sina egna synpunkter och eventuellt lösa problemet.

 

  1. Om du misstänker att hunden vansköts ska du vända dig till länsstyrelsen i första hand. Länsstyrelsen har tillsynsansvar för djur enligt lagen.
  • I lagen står bland annat att hundar och katter ska hållas under tillsyn och skötas på ett sätt som med hänsyn till deras natur behövs för att förebygga att de orsakar skador.
  • Om något brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, kan länsstyrelsen meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att förhindra skada eller avsevärd olägenhet.
  1. I brådskande fall, exempelvis om du blir attackerad eller misstänker att hunden blir misshandlad, ska du kontakta polisen.