Säkerhetstänk

Här presenteras lite info, kontaktvägar och annat gällande säkerhetstänk

Dörrar
Dörrar till källare, cykelhus, trappor/entréer och tvättstugor skall var stängda om de är obevakade. Så, om du ser en dörr som är öppen och obevakad, vänligen stäng den.

Pågående störningar
I första hand säg till den eller de personer som stör: Om du inte vill/vågar så kan du med fördel kontakta Örestads Bevakning jour så skickar de ut personal.

 

 

Websidor som kan vara bra att läsa och känna till

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.
Krisinformation.se

Kraftringen är ett energibolag vi får vår el levererad från.
Driftsinformation från kraftringen

VA-Syd. Det kommunala vattnet kommer bland annat från sjöarna Bolmen och Vombsjön och levereras av VA SYD.
Driftsinformation från VA-Syd

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Tjugofyra7 är en kostnadsfri tidning som ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Tjugofyra7 bevakar utvecklingen inom MSB:s ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor. Endast ledaren är MSB:s officiella linje.
https://tjugofyra7.se/

 

Kontaktlista

Teknisk förvaltare dagtid:
046-210 85 00

Teknisk förvaltare felanmälan (dygnet runt):
hemsida: https://www.hsb.se/skane/felanmalan/

Örestads Bevakning jour (dygnet runt).
Telefon: 040-93 12 70

Polisen (dygnet runt).
Telefon: 11414

Polisen akut (vid omedelbar och akut risk, dygnet runt).
Telefon: 112