Att tänka på om det börjar brinna

Vad ska du göra om det börjar brinna?

  • Rädda först de som är i livsfara – men utsätt dig inte för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt. Ta dig ner under röken – nere vid golvet är det lättare att se och andas.
  • Du som bor i lägenhet: Gå inte ut i ett trapphus som är fyllt med rök. Röken är väldigt giftig och redan efter ett par andetag kan du få svårt att andas och bli så yr i huvudet att det kan vara svårt att hitta ut. Stanna istället kvar i din lägenhet. Varje lägenhet är en egen brandcell, det betyder att om det brinner hos din granne ska branden inte kunna sprida sig till din lägenhet inom 60 minuter. Om dörren inte håller tätt kan du täta den med våta handdukar. Om du kommer till en stängd dörr – öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Känner du på dörren upptill och den är varm brinner det förmodligen på andra sidan. Vänta på den plats i lägenheten där räddningstjänsten lättast kan rädda dig, till exempel vid balkongdörren eller fönstret.
  • Stäng alla dörrar bakom dig. Stängda dörrar hindrar branden från att sprida sig snabbare.
  • Varna alla som hotas eller påverkas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
  • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112, tveka inte! Även om du lyckats släcka branden själv kan en kontroll av brandplatsen vara nödvändig. Det är bättre med en utryckning för mycket än en för lite. Möt räddningstjänsten när de kommer och förklara var det brinner.
  • Släck branden om det är i ett tidigt skede, branden är liten och du bedömer att du klarar att släcka den själv. Använd en pulversläckare och rikta längst ner mot lågorna eller kväv elden med till exempel en matta eller en brandfilt.
  • När röken blir varm börjar den brinna och överallt dit röken sprids kan också elden sprida sig. Stäng dörrar så att elden inte sprider sig till andra rum, då försvinner syret och röken stannar kvar i rummet

Läs gärna fördjupad information och se videos här hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap