Välkommen till Brf Klosters Fälad

Lunds grönaste förening ligger i västra delen av staden i parkliknande omgivningar. Föreningen har 412 lägenheter fördelade på 24 fastigheter och ett 10-tal lokaler. Till föreningen hör även ett antal näringsfastigheter innehållande bl a en restaurang, en kiosk samt en livsmedelsbutik.

Föreningen är mycket välskött och målsättningen är att ständigt förbättra denna höga standard till samma låga månadsavgifter.


Årsstämma den 11 maj

Notera gärna redan nu den kommande årsstämman, som blir måndagen den 11 maj på Fågelskolan.

Styrelsen

Läs mer...

Extra kvälls- och morgonöppet för att hämta parkeringskort

Nästa vecka (vecka 5) har förvaltningskontoret öppet kl 13.00-19.00 på måndag och kl 07.00-15.00 på torsdag, till förmån för dig som ännu inte hämtat ditt parkeringskort. 

Läs mer...

Vägasfaltering längre fram i år

Gässlingavägen har varit i dåligt skick sedan Kraftringen genomförde ett större arbete där. Styrelsen har därför kontaktat Lunds kommuns tekniska förvaltning, som svarat att vägen ska få ny asfalt längre fram i år. Samma sak gäller för Vildgåsvägen, som även kommer att få ny cykelbana på båda sidor om vägen.

Styrelsen

Läs mer...

Nytt bankgiro och nytt autogiro gäller för nya hyresavierna

Nu är hyres- och avgiftsavierna utdelade, se kuvert från Bredablick. Lägg märke till att pengarna ska betalas in på ett annat bankgiro än tidigare.

Läs mer...

Den 17 juni startar utdelningen av post i postboxarna

Måndagen den 17 juni blir det start för utdelningen av post i postboxarna. 

Läs mer...

Fortsatt årsstämma flyttad till 27 juni

Fågelskolan har nyligen meddelat att matsalen ska städas den 26 juni. För att vi ska kunna hålla den fortsatta årsstämman i Fågelskolans matsal blir nytt datum den 27 juni kl 19.00.

Styrelsen 

 

Läs mer...

Årsstämma 2019

Vi hälsar dig välkommen till årsstämman tisdagen den 4 juni kl 19.00 i Fågelskolans matsal. 

Läs mer...

Kommande markarbeten i vårt område

Efter påsk återupptar vi arbetet med asfaltering i delar av området. När det är klart kommer jord att fyllas på och den stora jordhögen i ena slingan på Vildgåsvägen att tas bort. Arbetet avslutas med plantering av gräs.

Grus i våra gångar kommer att sopas upp med hjälp av en sopmaskin under några timmar redan innan påsk. Efter påskhelgen sopas parkeringarna.

Styrelsen


Läs mer...

Ny markis till din balkong?

Planerar du att köpa ny markis för din balkong? 

Läs mer...