Välkommen till Brf Klosters Fälad

Lunds grönaste förening ligger i västra delen av staden i parkliknande omgivningar. Föreningen har 412 lägenheter fördelade på 24 fastigheter och ett 10-tal lokaler. Till föreningen hör även ett antal näringsfastigheter innehållande bl a en restaurang, en kiosk samt en livsmedelsbutik.

Föreningen är mycket välskött och målsättningen är att ständigt förbättra denna höga standard till samma låga månadsavgifter.


Den 17 juni startar utdelningen av post i postboxarna

Måndagen den 17 juni blir det start för utdelningen av post i postboxarna. 

Läs mer...

Fortsatt årsstämma flyttad till 27 juni

Fågelskolan har nyligen meddelat att matsalen ska städas den 26 juni. För att vi ska kunna hålla den fortsatta årsstämman i Fågelskolans matsal blir nytt datum den 27 juni kl 19.00.

Styrelsen 

 

Läs mer...

Årsstämma 2019

Vi hälsar dig välkommen till årsstämman tisdagen den 4 juni kl 19.00 i Fågelskolans matsal. 

Läs mer...

Kommande markarbeten i vårt område

Efter påsk återupptar vi arbetet med asfaltering i delar av området. När det är klart kommer jord att fyllas på och den stora jordhögen i ena slingan på Vildgåsvägen att tas bort. Arbetet avslutas med plantering av gräs.

Grus i våra gångar kommer att sopas upp med hjälp av en sopmaskin under några timmar redan innan påsk. Efter påskhelgen sopas parkeringarna.

Styrelsen


Läs mer...

Ny markis till din balkong?

Planerar du att köpa ny markis för din balkong? 

Läs mer...

Snart har vi gemensam el

Nu har vi ett elavtal med Kraftringen för vår fasta, gemensamma el. I samband med detta är även ditt rörliga elavtal är uppsagt, oavsett vilken elleverantör du tidigare haft. 

Läs mer...

Holkenkväll torsdagen den 21 februari

Dags igen för Holkenkväll!

Läs mer...

Lämna motioner inför föreningsstämman senast 31 januari

Motioner inför föreningsstämman 2019 ska lämnas till styrelsen senast den 31 januari.

Läs mer...

Dags att hämta ut 2019 års parkeringskort

Från och med måndagen den 10 december kan du hämta ut ditt nya parkeringskort på förvaltningskontoret på Doppingvägen 10. Det gamla kortet gäller förlängt till den 31 januari 2019 och det är också sista dag för att hämta ut ditt nya parkeringskort.

Läs mer...