Om webbplatsen 

Webbplatsen publicerar Brf Klosters Fälads egna information till interna och externa intressenter.  

För mäklare, spekulanter, kommunen samt leverantörer

De externa intressenterna har begränsningar i vilken information som är tillgänglig för dem. När en utomstående besökare besöker webbplatsen så visas artiklar och information som är specifikt riktad till denna målgrupp.  

För medlemmarna

Som medlem har du inga begränsningar i vilken information du kan se på webbplatsen. Surfar du från föreningens bredband (Riksnet), känner webbplatsen automatiskt av detta och presenterar den information som du har möjlighet att ta del av. Har du ett abonnemang från en annan leverantör, går det ändå att ta del av medlemsinformation genom att skaffa en inloggningsidentitet.

 Du är inte inloggad. Har du ett användarkonto, så kan du logga in på intranätet.
Saknar du ett användarkonto och är medlem i föreningen - maila info@klostersfalad.se så lägger vi upp ett.