Vägasfaltering längre fram i år

Gässlingavägen har varit i dåligt skick sedan Kraftringen genomförde ett större arbete där. Styrelsen har därför kontaktat Lunds kommuns tekniska förvaltning, som svarat att vägen ska få ny asfalt längre fram i år. Samma sak gäller för Vildgåsvägen, som även kommer att få ny cykelbana på båda sidor om vägen.

Styrelsen