Snart har vi gemensam el

Nu har vi ett elavtal med Kraftringen för vår fasta, gemensamma el. I samband med detta är även ditt rörliga elavtal är uppsagt, oavsett vilken elleverantör du tidigare haft. 

Styrelsen har ännu inte beslutat vem den nya elleverantören för elförbrukningen blir.

Om du blir kontaktad av en tidigare elleverantör, är det bara att förklara att föreningen har gått över till gemensam el och att föreningen själv kommer att teckna ett avtal för den gemensamma förbrukningen. 

Det här innebär gemensam el för dig

  • Lägre elavgifter tack vare gemensamt abonnemang
  • Du kan precis som tidigare, påverka din rörliga elförbrukning
  • Du betalar både fast och rörlig el via din hyres- och avgiftsavi
  • Du kommer att få en slutfaktura från Kraftringen (nätavgiften) samt från din elleverantör (förbrukningen

På längre sikt innebär gemensam el ett bättre förhandlingsläge för föreningen gentemot elleverantören.

Ingen avgift vid uppsägning av rörliga avtalet (uppdaterat 190323)

I och med att föreningen har sagt upp det fasta nätavtalet för alla medlemmar i föreningen, ska du inte få någon extra avgift i samband med uppsägningen av ditt rörliga avtal.


Styrelsen