Lämna motioner inför föreningsstämman senast 31 januari

Motioner inför föreningsstämman 2019 ska lämnas till styrelsen senast den 31 januari.

Lämna dem i brevlådan till förvaltningskontoret på Doppingvägen 10 eller skicka som mail till till_styrelsen@klostersfalad.se.

Gör en beskrivning av problemet och avsluta med ett eller flera förslag till beslut. Det är dessa förslag som styrelsen har att ta ställning till. Det måste kunna gå att svara "ja" eller "nej" på förslagen.

Kom ihåg att underteckna med ditt namn och lägenhetsnummer. 

Styrelsen