Kommande markarbeten i vårt område

Efter påsk återupptar vi arbetet med asfaltering i delar av området. När det är klart kommer jord att fyllas på och den stora jordhögen i ena slingan på Vildgåsvägen att tas bort. Arbetet avslutas med plantering av gräs.

Grus i våra gångar kommer att sopas upp med hjälp av en sopmaskin under några timmar redan innan påsk. Efter påskhelgen sopas parkeringarna.

Styrelsen