Årsstämma 2019

Vi hälsar dig välkommen till årsstämman tisdagen den 4 juni kl 19.00 i Fågelskolans matsal. 

Tag gärna med dig ditt exemplar av årsredovisningen som delades ut i brevlådorna den 20 maj, om du vill följa med under genomgången.

Styrelsen