Styrelsen

Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Styrelseledamöterna är, utöver det ordinarie styrelsearbetet, involverade och engagerade i olika projekt som bedrivs på föreningen.

Styrelsen arbetar målmedvetet långsiktigt och planerar för att föreningen inte ska överraskas av några oförutsedda händelser vad gäller bl a underhåll av fastigheterna. En aktiv förvaltning är utomordentligt viktig för att bibehålla vår fina förening.

Då styrelsen arbetar ideellt i föreningen och har vanliga arbeten under dagtid, är det endast möjligt för utomstående att få kontakt via e-post. Är du boende i föreningen så kan du hitta kontaktuppgifterna till styrelsemedlemmarna genom att logga in på sidan eller ansluta till webplatsen via föreningens bredband.

Epost: till_styrelsen@klostersfalad.se

Befattning Namn
Ordförande Angie Sanhueza
Ledamot Åke Rahlén
ledamot Helene Jotoft

Ledamot
Studieorganisatör

 Zeljko Santrac
Ledamot Petra Klingberg
Ledamot Johannes Wigforss
Ledamot Magnus Nordahl
Suppleant VAKANT
Suppleant Erik Lingärde
Suppleant Cecilia Ahnfelt
Suppleant Maria Andersson
Suppleant  Anna-Sara Sjöland


Du är inte inloggad. Har du ett användarkonto, så kan du logga in på intranätet.
Saknar du ett användarkonto och är medlem i föreningen - maila info@klostersfalad.se så lägger vi upp ett.