Husvärdar

Styrelsens medlemmar fungerar även som husvärdar, 1-2 per slinga. Du ska vända dig till din husvärd när en huvudsäkring går sönder. Husvärdarna har nycklar till elcentralerna.

Vid akuta problem utanför kontorstid ska du

  • i första hand kontakta husvärden/-arna med ansvar för din egen slinga
  • i andra hand någon av de andra husvärdarna, dvs om du inte får tag i dina "egna"
  • I tredje hand kontaktar du örestadsbevakningsjour för rådgivning och hjälp
  • i fjärde hand ringer du SOS Alarm - vid brand, pågående inbrott eller livshotande tillstånd

Alla samtal till SOS Alarm är förenade med kostnader för föreningen, t ex kostar en utryckning för att rensa en igensatt golvbrunn i badrummet i det närmaste 4 000 kr.

Här nedan ser du aktuell förteckning över husvärdarna. Samma information finns även på anslagstavlorna i trapphusen.

För att ta del av kontaktuppgifter till husvärdarna, så behöver du vara inloggad eller surfa från föreningens bredband.

 

Adress Husvärd Telefon
Vildgåsvägen 1,3,5,7

  Johannes Wigforss

0720-22 79 78

Vildgåsvägen 9,11,13,15 Helene Jotoft
Anna-Sara Sjöland

0709-53 33 63
0734-44 19 21

Vildgåsvägen 17,19,21,23

Zeljko Santrac
Erik Lingärde

0720-19 56 57
070-145 21 06

Vildgåsvägen 25
Gässlingavägen 3,5,7
Doppingvägen 10
Cecilia Ahnfelt
Petra Klingberg

0709-37 42 12
0733-62 88 11

Doppingvägen 2,4,6,8

Angie Sanhueza
Maria Andersson

0761-88 82 46
076-895 62 43

Tordmulevägen 2,4,6

Magnus Nordahl
Åke Rahlén

0761-90 02 66
0761-81 97 18

 

 Du är inte inloggad. Har du ett användarkonto, så kan du logga in på intranätet.
Saknar du ett användarkonto och är medlem i föreningen - maila info@klostersfalad.se så lägger vi upp ett.