Kontakt

Genom att logga in på sidan eller ansluta till webbplatsen via föreningens bredband, så är det möjligt att ta del av ytterligare kontaktuppgifter.

 

Förvaltningskontor

Under perioden 1 oktober till 31 december 2019 är Bredablick Förvaltning föreningens förvaltare.

Förvaltningskontoret hjälper till med frågor som rör den tekniska driften av föreningen och ditt boende.
Hit kan du också vända dig för att få bredband anslutet.

För felanmälan kontakta vaktmästare på bredablickforvaltning.se/felanmalan/.

Telefon: 046-14 80 58
Besöksadress: Doppingvägen 10

Öppettider

I och med bytet av förvaltare har vi inte öppettiderna för förvaltningskontoret klara.Vi återkommer inom kort med vilka öppettider som gäller. 

 

Namn Befattning
Mats Lydén Förvaltare
Robert Ring Fastighetsskötare
Jimmy Sjögren  Fastighetsskötare

 

Administrativa ärenden

Ärenden som är av administrativ natur så som frågor om månadsavgiften,  överlåtelser, parkering, förråd och bredband för närvande av styrelsen.  

Styrelsen

Då styrelsen arbetar ideellt i föreningen och har vanliga arbeten under dagtid, är det endast möjligt för utomstående att få kontakt via e-post. Är du boende i föreningen så kan du hitta kontaktuppgifterna till styrelsemedlemmarna genom att logga in på sidan eller ansluta till webbplatsen via föreningens bredband.

Epost: till_styrelsen@klostersfalad.se

 

Gröna Gruppen

Önskar du att komma i kontakt med någon från gröna gruppen:

Namn Epost
Cecilia Ahnfelt till_styrelsen@klostersfalad.se

 

Fakturaadress

Brf Klosters Fälad i Lund
Doppingvägen 10
227 35 Lund

Vi föredrar att i första hand få fakturan digitalt i form av en EDI faktura.

I andra hand som en pdf e-postad till faktura@klostersfalad.org

Vi tillämpar fakturascanning, vilket innebär att samtliga pdf- och pappersfakturor till föreningen ska adresseras till adressen ovan för att hamna rätt i systemen. Fakturor som skickas till andra adresser accepteras inte.Du är inte inloggad. Har du ett användarkonto, så kan du logga in på intranätet.
Saknar du ett användarkonto och är medlem i föreningen - maila info@klostersfalad.se så lägger vi upp ett.