Årsmötesprotokoll

Varje år har föreningen årsstämma. Ordinarie årsstämma hålles vanligtvis i april eller maj och är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ.Vid mötet redovisas bl a föreningens ekonomiska resultat och styrelse, revisorer samt valberedning för kommande år väljs. Extra stämma hålles vid behov. Årsstämman är öppen för alla medlemmar och varje lägenhet har en rösträtt.

Protokollen från dessa årsstämmor går att se här om du är inloggad eller surfar från föreningens bredbandsnät.

 Du är inte inloggad. Har du ett användarkonto, så kan du logga in på intranätet.
Saknar du ett användarkonto och är medlem i föreningen - maila info@klostersfalad.se så lägger vi upp ett.