För mäklare och spekulanter

Sidan är senast uppdaterad: 2020-01-26

Denna information är specifikt framtagen för dig som är mäklare eller spekulant av bostadsrätt på Brf Klosters Fälad. Använd gärna hela eller delar av informationen i mäklarannonserna. Informationen uppdateras löpande när förändringar sker.

 

Kontaktuppgifter

Ärende Beskrivning Kontakt Kontaktuppgifter
Pantsättningar Pantsättningshandlingar skickas till vår ekonomiska förvaltning Bredablick maklare@bblick.se
Mäklarbild För mäklarbild och utdrag ur vårt fastighetssystem inför en försäljning Bredablick maklare@bblick.se
Överlåtelser Utskottet som tar förhandsbeslut på överlåtelser Bredablick maklare@bblick.se
Föreningsfrågor För kontakt med ordförande gällande andra frågeställningar Angie Sanhueza Angie.Sanhueza@klostersfalad.org

  

Föreningsinformation

Brf Klosters Fälad är Lunds grönaste förening där husen är placerade i parkliknande omgivningar. Föreningen ligger strategiskt placerad på väster med korta cykelavstånd till både Lunds centrum och regionens stora köpcentrum. Service så som affärer, restauranger, vårdcentral, dagis och skolor finns på gångavstånd. Förutom närheten till stadens alla bekvämligheter, så är naturen tätt inpå knuten vilket gör denna förening unik.

Föreningen består av 412 lägenheter och ett 10-tal lokaler fördelade på 24 huskroppar. Till föreningen hör även ett antal näringsfastigheter innehållande bl a en restaurang, en kiosk samt en livsmedelsbutik som tillsammans utgör föreningens egna centrum.

Här finns alltid något att göra. Återkommande kulturella medlemsaktiviteter i form av musik och föreläsningar samlar äldre såväl som unga. Läs mer under fliken Kultur och fritid

Ekonomin är mycket stabil och solid med låg belåningsgrad vilket borgar för stabila avgifter. Föreningen har fått betyget A+ från allabrf.se. Husen och utemiljön är välskötta och underhålls kontinuerligt.

Med de senaste årens förtätningar av Lunds västra delar har Brf Klosters Fälad fått ett fantastiskt läge med nya bostadsområden, närhet till Nova Lund, Friskis och Svettis m m samtidigt som de stora grönområdena kvarstår. Under de kommande tio åren kommer förtätningarna att fortsätta, vilket förväntas höja marknadsvärdet på våra bostadsrätter.

Film om föreningen

Inför vårt 50 års jubileum 2015 producerade föreningen en film om hur det är att bo på Brf Klosters Fälad. 

Se filmen om Brf Klosters Fälad från 2015

 

Avgiften

Avgiften hålls oförändrad under första kvartalet 2019. 

I avgiften ingår värme, vatten och kabel-tv från Comhem. Nästan alla lägenheter har källarförråd som ingår i avgiften.
I vissa av tvåorna är förrådet placerat inuti lägenheten och då har en del valt att bygga om förrådet till ett extra rum, vilket medför att just dessa lägenheter inte har ett separat källarförråd som ingår i avgiften.

Föreningen tillhandahåller en hög grad av service till sina medlemmar med uppgifter som normalt brukar ligga på lägenhetsinnehavarens ansvar. Det är även möjligt att köpa till extra service från förvaltningen till självkostnadspris.

Vid större renoveringar kan förvaltningen utan kostnad hjälpa till så allt blir korrekt utfört.

Vid köp av orenoverad lägenhet där köparen avser renovera, så måste förvaltaren kontaktas innan renovering påbörjas. Föreningen står även för vissa kostnader av renoveringen.  Läs mer om renoveringar och uppskattade kostnader.

 

Tilläggstjänster

Boendeparkering
Pris: 250 kr/mån. Parkeringsplatser finns längs Vildgåsvägen, Gässlingavägen och Doppingvägen.
Parkeringsplatser med 11 kw laddningsstolpar för elbilar byggs under våren 2017.

Extra förråd
Om det förråd som ingår i avgiften inte räcker, så finns det i mån av tillgänglighet extra förråd att hyra i det hus man bor. Priserna är baserade på förrådets storlek. <2 kvm = 75 kr, 2-5 kvm =100 kr, >5 = 125 kr.

Bredband
Föreningen installerade fibernät i alla lägenheter 2018 och internetleverantör är Riksnet. Hastigheten är 1000Mbit/1000Mbit och kostnaden är 150 kr/mån.

Extra TV-utbud
Är du inte nöjd med grundutbudet, kan Comhem kan erbjuda det mesta inom tv. För priser se Comhems hemsida.  

Extra service
Pris: 400 kr/h. Debiteras per påbörjad halvtimma. Extra service kan köpas av förvaltningen till självkostnadspris för uppgifter som egentligen ligger på lägenhetsinnehavarens ansvar. Tex rensning av golvbrunn, uppsättning av hyllor, uppsättning av tavlor, byte av glödlampor, etc. 

 

Föreningens ekonomi

Brf Klosters Fälads ekonomi är mycket stabil och solid. Föreningen har betyget A+ från allabrf.se

 allabrf rating

Allmänna nyckeltal
Antal lägenheter 412
Antal näringsfastigheter 2
Medelyta/lägenhet 80 m2
Anskaffningsvärde/m2 2 206 kr

 

Nyckeltal 2014 Genomsnitt i Lund Procent bättre än snittet Betyg
Föreningslån/kvm 2.100 kr 4.600 kr 119 % A+
Avgift/kvm 720 kr 692 kr - 4 % B
Drift- och underhållskostnader/kvm 486 kr 540 kr 11 % A
Räntekostnader/kvm 55 kr 140 kr 154 % A+

Tabellen visar att föreningen är bättre än genomsnittsföreningen i Lund på alla plan förutom avgiften där vi under 2014 låg 4 procent över snittet. Då avgiften sedan dess dels har legat stilla samt sänkts med -1,00%, så är vi idag (2016) betydligt närmare snittet i Lund.

Årsredovisning

De senaste årsredovisningarna hittar du i menyn till vänster.

Avskrivningspolicy

Föreningens avskrivningspolicy är linjär.

Avgiftsändringar

Budgeten inför kommande verksamhetsår beslutas under november månad. Det är också då som avgiften inför kommande året beslutas. 

Renoveringar

Vid köp av orenoverad lägenhet där köparen avser renovera, så måste förvaltaren kontaktas innan renovering påbörjas. Föreningen står även för vissa kostnader av renoveringen. Läs mer om renoveringar och uppskattade kostnader

Egen skötsel av markbit

Man kan oavsett våningsplan ta hand om skötseln av en markbit. Finns avtal om egen skötsel av markbit knutet till lägenheten, så upphör detta avtal i samband med överlåtelsen. Säljaren måste informera spekulanterna att nästa lägenhetsinnehavare är tvungen att begära skriftligt tillstånd om det finns önskemål att överta egen skötsel.  Läs mer om regler för egen skötsel av markbit

Planerade reparationer

Föreningen underhåller fastigheter och grönytor enligt underhållsplan.

2019 - Inga pågående projekt

Stambyte

Är ej inplanerat. Stammarna filmas och dokumenteras löpande och är inte i behov av byte. Vid de få tillfällen ett rör gått sönder, så tillämpas relining.

 

Utförda större renoveringar

2019 - Digital in- och utpassage i varje port med telefonuppringning till varje lägenhet.

2019 - Digitala fastighetsboxar. 

2019 - Digital tvättbokning. 

2018 - Nytt bredbandsnät med fiber in till varje lägenhet. 1000Mbit/1000Mbit.

2018 - Utbyggda och inglasade balkonger. Alla marklägenheter får uterum.

2017 - Hösten 2017 påbörjas ett mark och balkongprojekt. 

2017 - Radonmätning i 20 % av fastighetsbeståndet mäts på uppdrag av myndighet. 

2017 - Laddstolpar till elbilar. 11kw samt 22kw där man kan ladda till självkostnadspris.

2016 - Övernattningslägenhet färdigställs och tar i bruk. 

2016 - Parkeringsytorna har breddats och förbättrats. Arbetet fortsätter under 2017.

2016 - Förbättring av uteplatser, utemiljö samt lekplatser har förbättrats under 2016. Arbetet fortsätter 2017.

2016 - Entrébelysning och utebelysningen i området och parken har förbättrats

2016 - Diverse förbättring av källargångarna i husen.    

2015 - Uppförande av nya cykelhus för att förbättra tillgängligheten till cyklarna. Ingen påverkan på avgiften.

2015 - Renovering av gemensamhetslokalen Holken. Ingen påverkan på avgiften.

2015 - Ombyggnad samt återställning av entréerna till Doppingvägen 2 efter dräneringsförbättring. Ingen påverkan på avgiften.

2015 - Nya uteplatser samt nya utemöbler. Ingen påverkan på avgiften.

2014 - Slutfört takpappsbyte på samtliga hus vilket påbörjades under 2012. Ingen påverkan på avgiften.

2014 - Förstärkning av utebelysning. Ingen påverkan på avgiften.

2014 - Asbestsanering, golvbrunnsbyte samt säkert vatten i badrum som ska genomgå renovering. Ingen påverkan på avgiften.

2013 - Montering av brytskydd på samtliga källardörrar, källarfönster samt lägenheter på markplan. Ingen påverkan på avgiften.

2013 - Renovering av kiosken. Ombyggnad till två lokaler för kiosk samt frisörsalong. Ingen påverkan på avgiften.

2011 - Ombyggnad av värmesystemet med införande av frånluftsåtervinning. Ingen påverkan på avgiften.

2011 - Miljöstationer för sopsortering och återvinning. Behållarna är placerade under mark.  Ingen påverkan på avgiften.

2008 - Asbestsanering, golvbrunnsbyte samt säkert vatten i badrum som ska genomgå renovering. Ingen påverkan på avgiften.

2008 - Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna. Ingen påverkan på avgiften.

2007 - Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna. Ingen påverkan på avgiften.

2007 - Asbestsanering, golvbrunnsbyte samt säkert vatten i badrum som ska genomgå renovering. Ingen påverkan på avgiften.

2006 - Asbestsanering, golvbrunnsbyte samt säkert vatten i badrum som ska genomgå renovering. Ingen påverkan på avgiften.

2006 - Renovering av fasader. Ingen påverkan på avgiften.

2006 - Byggnation av Aptitens uteservering. Ingen påverkan på avgiften.

2006 - Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna. Ingen påverkan på avgiften.

2005 - Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna. Ingen påverkan på avgiften.

2005 - Renovering av Aptiten och kiosken. Ingen påverkan på avgiften.

2004 - Renovering av samtliga tvättstugor.

2002 - Byggnation av garage till förvaltningen.

2001 - Renovering av ventilationen. Nya takfläktar införskaffades.

2001 - Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna.

1996 - Utbyte av alla lägenhetsdörrar till Daloc säkerhetsdörr.

1993 - Renovering av fasader

 

Hur föreningen administrerar överlåtelser

När en lägenhet har blivit såld och mäklaren har skickat in överlåtelsehandlingarna till vår ekonomiska förvaltning, så kommer följande process att ske.

1. Vår ekonomiska förvaltning kompletterar de inkomna överlåtelsehandlingarna för att styrelsen skall ha ett komplett beslutsunderlag inför beslut om medlemskap i föreningen. Bland annat tas en kreditupplysning på köparen. Saknar köparen tillräckligt med inkomst för att kunna betala årsavgiften, så blir köparen kontaktad av förvaltningen för att komplettera underlaget. Exempel på komplettering kan vara anställningsavtal, saldo på bankkonto etc.

2. Beslutsunderlaget går vidare till styrelsens utskott för överlåtelser. Utskottet beslutar om medlemskap skall bifallas på förhand och returnerar beslutet till den ekonomiska förvaltningen som i sin tur tar kontakt med mäklaren. Detta utskott existerar för att överlåtelser inte skall behöva ligga och vänta på beslut tills styrelsen sammanträder.

3. Styrelsen sammanträder en gång i månaden. Vid nästkommande ordinarie styrelsemöte godkänns formellt köparen som medlem i föreningen och säljaren blir beviljad utträde ur föreningen.

 

Snabbfakta

Namn Beskrivning
Säkerhetsdörr Ja. Alla lägenheter är utrustade med Daloc säkerhetsdörr.
Porttelefon Ja. Meddela förvaltaren ditt telefonnumer (kan vara både fastnummer och mobiltelefonnummer) för att använda din porttelefon.
Tvättstugor Tvättstugorna med biutrymmen renoverades år 2003 och är i gott skick. I föreningen finns även tillgång till grovtvättstuga för mattor osv.
Brottslighet Föreningen och kringområden är mycket lugna och har låg brottslighet och låg skadegörelse.
Bredband Ja. 1000Mbit/1000Mbit via föreningens egna fibernät. Kostar 150kr/mån.
Telefon Ja. Uttag för fast telefon finns i alla lgh.
Kabel-TV ComHems analoga grundutbud ingår i avgiften.
Garage Nej.
Parkering Ja. Kösystem till parkeringsplatser.
Gästparkering Avgiftsbelagd gästparkering finns.
Övernattningslägenhet Ja. Möblerad övernattningslägenhet på ca 20 m², kostar 200 kr per dygn
Balkong Alla lägenheter har balkong utom de på bottenvåningen som har uteplats.
Källarförråd Nästan alla lägenheter har källarförråd som ingår i avgiften.
I vissa av tvåorna är förrådet placerat innuti lägenheten och då har en del valt att bygga om förrådet till ett extra rum, vilket medför att just dessa lägenheter inte har ett separat källarförråd som ingår i avgiften.
Värme Vi har inomhustemp över snittet för att ingen ska frysa på vintern.
Trädgård Föreningen har en en stor tomtarea och stora planteringsytor.
Avfallshantering Miljöstationer för sopsortering av återvinning installerades år 2011. Avfallet lagras i container under jord.
Cykelkällare Ja. Två i varje hus. Nya cykelhus uppförda under 2015.
Rekreation Boulebanor, Basketplan, Pulkabacke, Lekplatser, Grillplatser.
Föreningslokal Ja. Går att låna avgiftsfritt som medlem, främst för barnkalas och lugna aktiviteter. Lokalen har sittplatser för 50 personer och är utrustad med porslin etc för 40 personer.
Aktiviteter Fester, middagar, föreläsningar samt studiecirklar anordnas av föreningen.

 Du är inte inloggad. Har du ett användarkonto, så kan du logga in på intranätet.
Saknar du ett användarkonto och är medlem i föreningen - maila info@klostersfalad.se så lägger vi upp ett.