Genomfört underhåll

För att minska underhållskostnaderna har en hel del större underhållsarbeten genomförts genom åren.

 

Utförda större renoveringar

2020 - Underhåll av samtliga ytterdörrar påbörjats

2020 - Installation av brandvarnare och nödbelysning i samtliga källare, påbörjats

2020 - Tvåårs trädvårdsplan är framtagen 

2020 - Nyplantering och komplettering av växtlighet på utsatta områden

2020 - Besiktning av samtliga lekplatser, enligt underhållsplan. Upprustning planerad till 2021 

2019 - Digital in- och utpassage i varje port med telefonuppringning till varje lägenhet.

2019 - Digitala fastighetsboxar. 

2019 - Digital tvättbokning. 

2018 - Nytt bredbandsnät med fiber in till varje lägenhet. 1000Mbit/1000Mbit.

2018 - Utbyggda och inglasade balkonger. Alla marklägenheter får uterum.

2017 - Hösten 2017 påbörjas ett mark och balkongprojekt. 

2017 - Radonmätning i tjugo procent av fastighetsbeståndet mäts på uppdrag av myndighet. 

2017 - Laddstolpar till elbilar. 11kw samt 22kw där man kan ladda till självkostnadspris.

2016 - Övernattningslägehet färdigställs och tar i bruk. 

2016 -  Parkeringsytorna har breddats och förbättrats. Arbetet fortsätter under 2017.

2016 - Förbättring av uteplatser, utemiljö samt lekplatserhar förbättrats under 2016. Arbetet fortsätter 2017.

2016 -  Entrébelysning och utebelysningen i området och parken har förbättrats

2016 - Diverse förbättring av källargångarna i husen.    

2015 - Uppförande av nya cykelhus för att förbättra tillgängligheten till cyklarna. Ingen påverkan på avgiften.

2015 - Renovering av gemensamhetslokalen Holken. Ingen påverkan på avgiften.

2015 - Ombyggnad samt återställning av entrérna till Doppingvägen 2 efter dräneringsförbättring. Ingen påverkan på avgiften.

2015 - Nya uteplatser samt nya utemöbler. Ingen påverkan på avgiften.

2014 - Slutfört takpappsbyte på samtliga hus vilket påbörjades under 2012. Ingen påverkan på avgiften.

2014 - Förstärkning av utebelysning. Ingen påverkan på avgiften.

2014 - Asbestsanering, golvbrunnsbyte samt säkert vatten i badrum som ska genomgå renovering. Ingen påverkan på avgiften.

2013 - Montering av brytskydd på samtliga källardörrar, källarfönster samt lägenheter på markplan. Ingen påverkan på avgiften.

2013 - Renovering av kiosken. Ombyggnad till två lokaler för kiosk samt frisörsalong. Ingen påverkan på avgiften.

2011 - Ombyggnad av värmesystemet med införande av frånluftsåtervinning. Ingen påverkan på avgiften.

2011 - Miljöstationer för sopsortering och återvinning. Behållarna är placerade under mark.  Ingen påverkan på avgiften.

2008 - Asbestsanering, golvbrunnsbyte samt säkert vatten i badrum som ska genomgå renovering. Ingen påverkan på avgiften.

2008 - Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna. Ingen påverkan på avgiften.

2007 - Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna. Ingen påverkan på avgiften.

2007 - Asbestsanering, golvbrunnsbyte samt säkert vatten i badrum som ska genomgå renovering. Ingen påverkan på avgiften.

2006 - Asbestsanering, golvbrunnsbyte samt säkert vatten i badrum som ska genomgå renovering. Ingen påverkan på avgiften.

2006 - Renovering av fasader. Ingen påverkan på avgiften.

2006 - Byggnation av Aptitens uteservering. Ingen påverkan på avgiften.

2006 - Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna. Ingen påverkan på avgiften.

2005 - Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna. Ingen påverkan på avgiften.

2005 - Renovering av Aptiten och kiosken. Ingen påverkan på avgiften.

2004 - Renovering av samtliga tvättstugor.

2002 - Byggnation av garage till förvaltningen.

2001 - Renovering av ventilationen. Nya takfläktar införskaffades.

2001 - Bröstning av delar av lägenhetsbeståndet. Dvs förbättrad isolering under fönsterpartierna.

1996 - Utbyte av alla lägenhetsdörrar till Daloc säkerhetsdörr.

1993 - Renovering av fasaderDu är inte inloggad. Har du ett användarkonto, så kan du logga in på intranätet.
Saknar du ett användarkonto och är medlem i föreningen - maila info@klostersfalad.se så lägger vi upp ett.