Policy för uthyrning hyreslägenheter

Föreningen har sex hyreslägenheter, samtliga är ettor i markplan med ytor på mellan 35 och 46 kvadratmeter.

Några lägenheter har kokvrå, andra har kök. Samtliga är utrustade med tvätt/torkmaskin i lägenheten.

Det hör inte något förråd till lägenheterna. Förråd och p-plats kan i mån av plats hyras separat, men bara så länge avtalet om lägenheten är giltigt. Lägenheterna lämpar sig för maximalt två boende.

Uthyrning

Det går inte att ställa sig i kö för att få hyra lägenhet, däremot tillämpar föreningen en
prioritering vid uthyrningen som gynnar medlemmarna.

Hyreskontrakt på ledig hyreslägenhet erbjuds:

1. i första hand till person som i dag bor i en av föreningens bostadsrätter (till exempel barn
som vill flytta ut)

2. i andra hand till person som är släkt på nära håll till medlem (till exempel barn eller förälder
som inte är folkbokförd på Klosters Fälad)

3. i tredje hand till annan person

När en lägenhet blir ledig annonseras den ut på föreningens interna hemsida. I samband
med det anges när och hur intresseanmälan ska ske. De intresseanmälningar som
kommer in läggs i turordning efter ovan nämnda prioritering. Finns flera intresserade i
samma prioritering ordnas de efter när ansökan kom styrelsen tillhanda.

Intresserade får kontaktuppgifter till nuvarande hyresgäst för att själva ordna visning.
När tidsfristen för visning gått ut erbjuds kontraktet till den som tackat ja, som står
högst i prioritering/turordning och som klarar lämplighetsprövningen.

Om ingen i prioritet 1 eller 2 tackar ja eller klarar lämplighetsprövningen, läggs
erbjudande om hyreskontrakt ut till allmänheten på sätt som styrelsen beslutar.


Krav på hyresgäst - Lämplighetsprövning

Styrelsen genomför en lämplighetsprövning innan ett kontrakt erbjuds. Sökande som
inte uppfyller kraven stryks från turordningslistan. Följande krav ställs:

Bevis på ordnad ekonomi alternativt borgensman.

Föreningen tar kreditupplysning och tillämpar konsumentverkets
kostnadsberäkningar för att avgöra om tänkt hyresgäst har tillräcklig ekonomi.

Referens från tidigare hyresvärd eller medlem i föreningen.

Förtroendevalda

Eftersom förtroendevalda kan känna till lediga lägenheter före andra medlemmar skulle
det kunna uppstå en orättvis fördel. Därför gäller att en intresseanmälan från en
förtroendevald eller nära anhörig till en förtroendevald räknas alltid in i
prioriteringsgrupp 2. Det betyder att en förtroendevald eller nära anhörig till en
förtroendevald inte kan gå före medlem i grupp 1 oavsett när anmälan inkommit.

Policyn för uthyrning av hyreslägenheter som pdf-fil.Du är inte inloggad. Har du ett användarkonto, så kan du logga in på intranätet.
Saknar du ett användarkonto och är medlem i föreningen - maila info@klostersfalad.se så lägger vi upp ett.